KMZ OCELOVÉ KONSTRUKCE | TECHNOLOGICKÉ CELKY

TECHNOLOGICKÉ CELKY

Energetika

Zpracovatelský průmysl

Vybavení průmyslových objektů

Dodávky a montáže celků pro povrchové doly, elektrárny a teplárny (dopravní, třídící a drtící linky), technologických linek pro různá odvětví průmyslu a vybavení průmyslových objektů (rozvody energií, přestavby kotelen ).